Actievoorwaarden:

1. Promocode mera-belgium geldig tot en met 31/03/2019, niet geldig op promoties en niet cumuleerbaar.


2. Facebook actie 'Win 1 jaar lang gratis honden- of kattenvoer'


Aanvulling algemene voorwaarden voor deelname aan een winactie van Merapetfood.be

1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf Merapetfood.be in samenwerking met Merapetfood Duitsland.

2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Merapetfood.be behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

3. Deelname staat open voor personen, woonachting in België die bij deelname minimaal 18 jaar zijn.

4. De winnaar heeft zeven dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de overhandiging van de prijs kan afgesproken worden. Na deze termijn behoudt Voeders Meradog zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Voeders Meradog is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam en afbeelding naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie (op Facebook en onze website).

5. Enkel de prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen. De winnaar zal door ons willekeurig worden gekozen. De trekking wordt gefilmd en dit filmpje kan, indien gewenst, opgevraagd worden. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via facebook/messenger.

6. Merapetfood.be is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

7. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar.

8. Spel uitslagen van het bedrijf Merapetfood.be zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Merapetfood.be behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

9. Merapetfood.be behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

10. Merapetfood.be of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs.

11. De gegevens die Merapetfood.be verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld.